Ostale usluge

Briga o grobljima

Dimnjačarske usluge

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Bilje o dimnjačarskoj službi, Komunalno-Bilje d.o.o. od 01.10.2016.g. započelo je sa uslugom obavljanja dimnjačarske djelatnosti .

Zbog toga molimo da našem djelatniku dozvolite čišćenje dimnjaka, te Vas obavještavamo da je dimnjačarska usluga obvezatna komunalna usluga. Korisnici dimnjačarske usluge su vlasnici građevina, stanova, poslovnih prostora i drugih objekata u kojima se nalaze dimovodi. Vlasnici su dužni omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata, i to prema utvrđenom rasporedu. Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje, niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova. U slučaju da Vas ne zateknemo kod kuće  ostavit ćemo obavijest te očekujemo Vaš poziv radi čišćenja dimnjaka.

Napominjemo da se pregled i čišćenje dimovodnih objekata obavlja radi sigurnosti i zaštite Vas samih , drugih osoba kako Vaše tako i susjedne imovine.

Također Vas obavještavamo da u sklopu svojih redovitih pregleda dimovodnih objekata na dimnjačarskom području Općine Bilje, dimnjačarska služba će obavljati i preglede plinskih trošila B i C vrste, a što je i propisano Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Bilje. Pregled plinskih trošila B vrste (sobne plinske peći, bojleri s priključkom na dimnjak….) pregledavaju se dva puta godišnje a plinska trošila C vrste ( atmosferska trošila, fasadne peći, fasadni kombi bojleri….) pregledavaju se jednom u dvije godine. Molimo korisnike plinskih trošila da kontaktiraju tvrtku Komunalno-Bilje d.o.o. radi ažuriranja evidencije o korisnicima plinskih trošila.

Kontaktirati možete na tel: 031/750-427

Nadamo se da ćemo ostvariti uspješnu suradnju u dimnjačarskim poslovima na obostrano zadovoljstvo.

Zimska služba

Poslovi zimske službe, u smislu održavanja javno-prometnih površina u zimskim uvjetima, podrazumijevaju:

Održavanje javno-prometnih površina u zimskim uvjetima obavljamo vozilima i strojevima predviđenim za tu namjenu, prema odobrenom planu čišćenja od strane Općinskog vijeća.

Lokacije na kojima nije moguće obaviti strojno čišćenje čistimo ručno.

Nogostupe ispred svojih ulaza mještani su dužni očistiti sami.

Komunalna infrastruktura

Održavanje javnih površina

Naša Tvrtka obavlja poslove čišćenja i održavanja zelenih i javno prometnih površina na području Općine Bilje.

Općina Bilje nalazi se 5 km od grada Osijeka, uz lijevu obalu rijeke Drave, i ćine je naselja: Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug, Podunavlje, Kozjak, Tikveš i Zlatna Greda.
Općina Bilje ima najveću površinu od svih jedinica lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji (270,13 km² odnosno 6,5% ukupne površine Županije).

U okviru djelatnosti koje obavljamo uvelike pripomažemo ljepšem izgledu naše Općine koju svakodnevnim naporima oko uređenja i održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, nogostupa, parkirališta, biciklističkih staza i cvjetnjaka činimo ljepšom i ugodnijom za život i boravak.

Poslovi čišćenja javno-prometnih površina

Poslovi se obavljaju strojno i ručno, ovisno o veličini i položaju površine.

Održavanje javnih površina

Ostale usluge

Tvrtke i mještani naše Općine kojima je potrebno uređenje, preuređenje ili održavanje zelenih površina (vrtova, dvorišta, okućnica) s punim povjerenjem mogu nam se obratiti i dogovoriti jednu od naših usluga:

KOMUNALNO-BILJE
tel. 031 750 427
Kralja Tomislava 94 - Bilje
© KOMUNALNO - BILJE 2022 | ENTERnet