Pristupačnost web stranice

Hrvatski sabor u veljači 2019. godine donio je Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj: 17/19), koji propisuje mjere kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.

Na internet stranici https://komunalno-bilje.hr/ dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici https://komunalno-bilje.hr/ da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG2.1.) Izbornik pristupačnosti stranice https://komunalno-bilje.hr/ aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti odaberite opciju koja vam najviše odgovara.

Izjava o pristupačnosti Kao tijelo javnog sektora, Komunalno-Bilje d.o.o. nastoji svoje internet stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/2019), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internet stranicu Komunalno-Bilje d.o.o. 

Stupanj usklađenosti Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/2019), zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. Nepristupačan sadržaj Neusklađenost sa zakonom – Neki medijski zapisi (slike), nemaju opise. – Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama Prava na pristup informacijama, nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o aktima koji se objavljuju radi prava na pristup informacijama (opći i drugi akti) koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana. – Skenirani dokumenti nisu u fontu bez serifa, niti su u preporučenoj veličini fonta. – Pojedine poveznice nemaju prikladni opis. – Pojedine poveznice nalaze se u slici pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama. – Datoteke „pdf“ otvoraju se u novom prozoru preglednika. – Kontrast na nekim poveznicama nije dovoljno izražen. – Tražilica nema dovoljno velik prostor za upisivanje teksta niti ispravak pogrešno upisanog teksta. – Potrebno je dodatno urediti opcije pristupačnosti za slijepe osobe. Za sve neusklađenosti internet stranice https://komunalno-bilje.hr/ pod prethodnom točkom Komunalno-Bilje d.o.o. se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona. Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine Komunalno-Bilje d.o.o.  kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11.10.2018. godine. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: https://wave.webaim.org/ ) te su uočena iznad navedena odstupanja.

Povratne informacije i podaci za kontakt Sve upite vezane za pristupačnost službene mrežne stranice Komunalno-Bilje d.o.o. korisnici mogu uputiti Komunalno-Bilje d.o.o. na gore navedene podatke ili uputiti e-pošta:  komunalno-bilje1@os.t-com.hr Komunalno-Bilje d.o.o. je dužno na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će se odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske nadležno je tijelo za praćenje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranicama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .

KOMUNALNO-BILJE
tel. 031 750 427
Kralja Tomislava 94 - Bilje
© KOMUNALNO - BILJE 2024 | ENTERnet