Ostale usluge

Briga o grobljima

Dimnjačarske usluge

Na temelju Odluke o uključivanju podizvoditelja usluga za obavljanje dimnjačarskih poslova u okviru uslužne komunalne djelatnosti na području Općine Bilje, tvrtka Komunalno-Bilje d.o.o. sklopila je Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji s Eko-dim, obrtom za dimnjačarske usluge, Bana Jelačića 73, 31300 Beli Manastir.

Navedenim Ugovorom Eko-dim, obrt za dimnjačarske usluge, postao je podizvođač dimnjačarskih poslova i usluga na području Općine Bilje u sklopu kojih se podrazumijeva izvršavanje usluga pravnim osobama, ustanovama, zgradama kolektivnog stanovanja i fizičkim osobama. Dimnjačarske usluge isporučuju se isključivo prema pozivu i na zahtjev korisnika istih.

Kontakt brojevi telefona putem kojih možete naručiti ili dodatno se informirati vezano za dimnjačarske usluge su idući:

031/702-747 ili 098/612-536

Također Vam se na raspolaganju za komunikaciju nalazi i e-mail adresa: eko-dim@email.t-com.hr

Zimska služba

Poslovi zimske službe, u smislu održavanja javno-prometnih površina u zimskim uvjetima, podrazumijevaju:

Održavanje javno-prometnih površina u zimskim uvjetima obavljamo vozilima i strojevima predviđenim za tu namjenu, prema odobrenom planu čišćenja od strane Općinskog vijeća.

Lokacije na kojima nije moguće obaviti strojno čišćenje čistimo ručno.

Nogostupe ispred svojih ulaza mještani su dužni očistiti sami.

Komunalna infrastruktura

Održavanje javnih površina

Naša Tvrtka obavlja poslove čišćenja i održavanja zelenih i javno prometnih površina na području Općine Bilje.

Općina Bilje nalazi se 5 km od grada Osijeka, uz lijevu obalu rijeke Drave, i ćine je naselja: Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug, Podunavlje, Kozjak, Tikveš i Zlatna Greda.
Općina Bilje ima najveću površinu od svih jedinica lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji (270,13 km² odnosno 6,5% ukupne površine Županije).

U okviru djelatnosti koje obavljamo uvelike pripomažemo ljepšem izgledu naše Općine koju svakodnevnim naporima oko uređenja i održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, nogostupa, parkirališta, biciklističkih staza i cvjetnjaka činimo ljepšom i ugodnijom za život i boravak.

Poslovi čišćenja javno-prometnih površina

Poslovi se obavljaju strojno i ručno, ovisno o veličini i položaju površine.

Održavanje javnih površina

Ostale usluge

Tvrtke i mještani naše Općine kojima je potrebno uređenje, preuređenje ili održavanje zelenih površina (vrtova, dvorišta, okućnica) s punim povjerenjem mogu nam se obratiti i dogovoriti jednu od naših usluga:

KOMUNALNO-BILJE
tel. 031 750 427
Kralja Tomislava 94 - Bilje
© KOMUNALNO - BILJE 2024 | ENTERnet