Podaci za kontakt

Tel. 031/750-427

Fax. 031/750-126

Email. komunalno-bilje1@os.t-com.hr

Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka
u vremenu od 7:00 do 15:00

Dežurni telefon pogrebne službe

mob: 099/220-5314

KOMUNALNO-BILJE
tel. 031 750 427
Kralja Tomislava 94 - Bilje
© KOMUNALNO - BILJE 2024 | ENTERnet