komunalno-bilje-opcina-bilje
Komunalno – Bilje, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge osnovano je 2003. godine. Jedini osnivač i vlasnik tvrtke je Općina Bilje.

Tvrtka danas upošljava 26 djelatnika i obavlja slijedeće djelatnosti:

  • Odvodnja atmosferskih voda, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
  • Održavanje čistoće, u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
  • Održavanje javnih površina
  • Održavanje nerazvrstanih cesta
  • Održavanje tržnica na malo
  • Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
  • Obavljanje dimnjačarskih poslova
  • Javna rasvjeta
  • Druge djelatnosti po posebnoj odluci tijela Općine Bilje
KOMUNALNO-BILJE
tel. 031 750 427
Kralja Tomislava 94 - Bilje
© KOMUNALNO - BILJE 2024 | ENTERnet