Na temelju Odluke o uključivanju podizvoditelja usluga za obavljanje dimnjačarskih poslova u okviru uslužne komunalne djelatnosti na području Općine Bilje, tvrtka Komunalno-Bilje d.o.o. sklopila je Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji s Eko-dim, obrtom za dimnjačarske usluge, Bana Jelačića 73, 31300 Beli Manastir.

Navedenim Ugovorom Eko-dim, obrt za dimnjačarske usluge, postao je podizvođač dimnjačarskih poslova i usluga na području Općine Bilje u sklopu kojih se podrazumijeva izvršavanje usluga pravnim osobama, ustanovama, zgradama kolektivnog stanovanja i fizičkim osobama. Dimnjačarske usluge isporučuju se isključivo prema pozivu i na zahtjev korisnika istih.

Kontakt brojevi telefona putem kojih možete naručiti ili dodatno se informirati vezano za dimnjačarske usluge su idući:

031/702-747 ili 098/612-536

Također Vam se na raspolaganju za komunikaciju nalazi i e-mail adresa: eko-dim@email.t-com.hr

KOMUNALNO-BILJE
tel. 031 750 427
Kralja Tomislava 94 - Bilje
© KOMUNALNO - BILJE 2023 | ENTERnet