Poslovi zimske službe, u smislu održavanja javno-prometnih površina u zimskim uvjetima, podrazumijevaju:

  • izvedbu pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta
  • sprječavanje sklizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine
  • čišćenje snijega s nogostupa i kolnika (prema odobrenom planu čišćenja od strane Općine Bilje)
  • čišćenje autobusnih ugibališta, parkirališta i biciklističke staze Bilje – Osijek

Održavanje javno-prometnih površina u zimskim uvjetima obavljamo vozilima i strojevima predviđenim za tu namjenu, prema odobrenom planu čišćenja od strane Općinskog vijeća.

Lokacije na kojima nije moguće obaviti strojno čišćenje čistimo ručno.

Nogostupe ispred svojih ulaza mještani su dužni očistiti sami.

KOMUNALNO-BILJE
tel. 031 750 427
Kralja Tomislava 94 - Bilje
© KOMUNALNO - BILJE 2024 | ENTERnet